RUKOS

Odbiory mieszkań Wrocław

Usterki
Sprawdzamy Państwa mieszkania lub pomieszczenia w domach pod kątem obecności usterek i ewentualnych wad (np. wszelkiego rodzaju rysy, odspojenia czy nierówności), które mogłyby w przyszłości spowodować niespodziewane problemy. Takie niedopatrzenia mogą wywołać konieczność przeprowadzenia remontu co wiąże się z niemałymi kosztami. Warto zatem zminimalizować ryzyko pojawienia się takiej sytuacji i dać do dom do wglądu profesjonalistom.

Standard wykończenia
Weryfikujemy, czy w danym mieszkaniu znajdują się wszelkie elementy techniczne, które deweloper obiecał w zakresie standardu wykończenia (np. klasa tynków, rodzaj wylewek i parapetów, rodzaj i klasa drzwi oraz okien).

Polskie normy

Wszelkie panujące w Polsce normy nie są obce Naszym pracownikom i w razie wszelkich zmian stale się z nimi zapoznają. Sprawdzamy, czy mieszkanie lub dom są zgodne z Polskimi Normami wydanymi przez Polski Instytut Normalizacyjny (np. PN-EN- 12519:2007, PN-B-10110:2005 lub PN-70/B-10100).

Sprawdzamy też, czy ściany i wylewki odpowiadają normom wilgotności. Odbiory mieszkań są bezpłatne w przypadku wykonania przez Naszą firmę Rukos prac wykończeniowych.
Umów się na bezpłatną konsultację z naszym specjalistą: 797 113 211.

Odbiory mieszkań we Wrocławiu - jak działamy? 

Normy budowlane
Sprawdzamy, czy stan nieruchomości zgadza się z normami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nasi fachowcy są w pełni zapoznani z obowiązującymi przepisami i gwarantujemy, że rzetelnie i profesjonalnie wykonują swoją pracę. Dbamy o to, aby Nasza wiedza była stale odświeżana, aby nie popełniać błędów, na które nie ma miejsca w tym zawodzie.

 

sprawdzamy usterki

USTERKI

Sprawdzamy mieszkanie lub dom pod kątem obecności usterek i wad (np. rysy, odspojenia, nierówności), które mogłyby w przyszłości spowodować niespodziewane problemy i wywołać konieczność przeprowadzenia remontu.

sprawdzamy standard wykończenia

STANDARD WYKOŃCZENIA

Weryfikujemy, czy w mieszkaniu znajdują się wszelkie elementy techniczne, które deweloper obiecał w standardzie wykończenia (np. klasa tynków, rodzaj wylewek i parapetów, rodzaj i klasa drzwi i okien).

sprawdzamy normy budowlane

NORMY BUDOWLANE

Sprawdzamy, czy stan nieruchomości zgadza się z normami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

sprawdzamy polskie normy

POLSKIE NORMY

Sprawdzamy, czy mieszkanie lub dom są zgodne z Polskimi Normami wydanymi przez Polski Instytut Normalizacyjny (np. PN-EN- 12519:2007, PN-B-10110:2005 lub PN-70/B-10100). Sprawdzamy też, czy ściany i wylewki odpowiadają normom wilgotności.

Odbiory mieszkań są bezpłatne (przy wykonaniu przez Rukos prac wykończeniowych).

Zadzwoń teraz!